Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін

Світлак Ірина Іванівна

Завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, доцент


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література», здобувши кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури». У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію «Юрист». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1997 році з посади викладача у Вінницькому інституті регіональної економіки і управління. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету «Україна» на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора. Кандидат юридичних наук з 2006 року. Кандидатську дисертацію захистила за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Доктор юридичних наук з 2021 року за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації «Трансформація цивільних правовідносин з надання послуг в умовах цифровізації: теоретичні та практичні аспекти». З 1 вересня 2014 року працює у ВННІЕ ЗУНУ на посаді завідувача кафедри. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та значні внески в освітню галузь нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА та МОН України. Автор понад 124 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 7 монографій (1 одноосібна та 6 колективних) та 1 навчальний посібник з грифом МОН України. Сферу наукових інтересів становить дослідження різних детермінант впливу на процеси рекодифікації цивільного законодавства.


Добіжа Василь Валерійович

Доцент,
кандидат політичних наук


Освіта вища педагогічна. У 2004 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», отримавши кваліфікацію магістра-дослідника історії. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова захистив дисертацію за спеціальністю політична культура та ідеологія. Тема дисертації: «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні». Має понад 60 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів політичні та юридичні дисципліни.


Поджаренко Катерина Євгенівна

Доцент,
кандидат юридичних наук


У 1997р. закінчила Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою (ІД ВЕ № 000480), отримала кваліфікацію «Юрист». У 2002р. закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою (МВ № 10007672), здобувши кваліфікацію «Юрист». Науково-педагогічну діяльність розпочала У 2002 р. викладачем кафедри «Правознавство» у вищому навчальному закладі ВМУРоЛ «Україна», м. Вінниця. Працювала до 2015 року на посадах старшого викладача кафедри правознавства, доцента кафедри правознавства, заступника завідувача кафедри правознавства у вищому навчальному закладі ВМУРоЛ «Україна», м. Вінниця. В 2010р. відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - криміналістика, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність (диплом ДК № 060406) у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. З 2015 по 2018 рр. працювала доцентом кафедри «Правове регулювання економіки та правознавства» у ВННЕІ ТНЕУ (м. Вінниця). З 2018-2019 р. обіймала посаду першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи ВКІ. У 2019 р. викладала у Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im prof. Edwarda Lipińskiego, м. Кельце. У ВННЕІ ТНЕУ працює з 02 вересня 2020 року на посаді доцента кафедри «Правове регулювання економіки та правознавства». Наукові інтереси: актуальні питання захисту прав учасників кримінального процесу. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць серед яких одна монографія.


Пугач Віталіна Миколаївна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук


Освіта вища педагогічна та вища юридична. У 2010 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та отримала кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства. У 2014 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста. З 2020 року кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я у системі фахової підготовки». На даний момент працює над дослідженням методичних засад професійної підготовки майбутніх правозахисників у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання.


Очеретяний Володимир Васильович

Доцент,
кандидат історичних наук


Освіта вища педагогічна та юридична. У 2000 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Історія», отримавши кваліфікацію вчителя історії та правознавства. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді ДНЗ Запорізького національного університету захистив дисертацію за спеціальністю історія України. Тема дисертації: «Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868-1945 рр.)». У 2016 році МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін. Стаж науково-педагогічної роботи 15 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: історичні та юридичні дисципліни.


Голота Наталія Петрівна

Доцент кафедри,
кандидат юридичних наук


Освіта вища юридична. У 1998 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація спеціаліст права. У 1998 році розпочала педагогічну діяльність у Технологічно–промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету. З 2009-2014 р. була головою циклової комісії юридичних дисциплін у Технологічно–промисловому коледжі ВНАУ. З 2011-2016 р. очолювала Раду по попередженню правопорушень у ТПК ВНАУ. У 2016 році присвоєна кваліфікація викладача вищої категорії, старший викладач. Педагогічний стаж становить 22 роки. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1 вересня 2017 року старшим викладачем кафедри правового регулювання економіки і правознавства. Кандидат юридичних наук з 2020 року. Дисертацію захистила 14 травня 2020 року у спеціалізований вченій раді Д 58.082.04 у ТНЕУ за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, диплом (ДК №056758). Тема дисертаційного дослідження «Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні». Наукові інтереси: актуальні питання публічного адміністрування в антикорупційній сфері, підвищення ефективності запобігання та протидії корупції в Україні. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.


Вільчинська Олена Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук,


У 1998 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та у 2000 році Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. Науково педагогічну діяльність розпочала у Вінницькій філії Тернопільської академії народного господарства у 1998 році. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду” та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці присвоєно у 2010 році. З вересня 2015 року виконує обов’язки завідувача кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 70 наукових праць, з них двох монографій та чотирьох навчальних посібників. Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів.


Грищенко Ірина Василівна

Викладач


У 2000р. закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут, факультет обліку та аудиту. Спеціальність за дипломом: «Ревізія і контроль». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2005 році в Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. З вересня 2005 р. до серпня 2013 р. працювала викладачем кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, з вересня 2013 р. працює на посаді викладача кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 50 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: система оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств України.


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Математика та основи інформатики”. З 2005 по 2009 роки навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та захистила дисертаційну роботу на тему: “Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань засобами моделювання”. Кандидат педагогічних наук (2010), доцент (2013). Досліджує проблеми реалізації адаптивної концепції математичної освіти у професійній підготовці студентів вищих економічних навчальних закладів. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Серед них навчальний посібник “Вища та прикладна математика” (2004), монографія “Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів” (2016), сімнадцять методичних розробок та ін.


Городинська Лілія Станіславівна

Викладач


Освіта вища педагогічна. У 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства. З вересня 2009 року до серпня 2021 р. працювала викладачем в Тульчинському фаховому коледжі культури. В період з 2017 по серпень 2021 року - голова циклової комісії туристичного обслуговування Тульчинського фахового коледжу культури. У 2021 році присвоєна кваліфікація викладача вищої категорії. На даний момент працює над кандидатською дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У ВННІЕ ЗУНУ працює з 1 вересня 2021 року на посаді викладача кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін. Автор понад 12 наукових і навчально-методичних праць.


Тарнавська Катерина Олександрівна

Старший лаборант кафедри


Освіта вища юридична. У 2020 році закінчила Ірпінський державний коледж економіки та права за спеціальністю „Право” та здобула освітньо-кваліфікаційний ступінь молодший спеціаліст-юрист. У червні 2022 року закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та продовжила навчання на магістратурі у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ЗУНУ за магістерською програмою „Право”.


Напрями роботи кафедри

На сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави виникає важливе завдання – дійсно побудувати демократичну правову державу, яка з часом може ефективно інтегруватись у світове та європейське співтовариство як рівноправний партнер. Щоб досягти цього, потрібно втілити в життя принцип верховенства права, подолати правовий нігілізм, підвищити правову культуру населення, зупинити корупцію і зростання злочинності. Реально досягти таких вимог зможе лише те суспільство, де юридична наука і практика постійно розвиваються і вдосконалюються.

Співпраця України з європейським співтовариством потребує творчого та інноваційного підходу щодо гуманізації суспільства та високого рівня правової свідомості громадян. Вдосконалення юридично-правових зв’язків України в умовах формування національної системи права та її інтегрування у світовий правовий простір передбачає створення кадрового потенціалу відповідного напрямку. Відповідно, виникає нагальна потреба у забезпеченні підготовки якісних юридичних кадрів у Вінницькому регіоні, що, в свою чергу, має сприяти формуванню високого рівня правової свідомості учасників суспільних відносин, утвердженню правових, а значить справедливих, засад державного устрою в Україні, реального забезпечення наданих особі прав і свобод, оскільки саме юристи повинні вміти захищати законні права та інтереси громадян. В основі цих стандартів лежить конституційне право громадян та юридичних осіб на правову допомогу.

Розвиток ринкових відносин в регіонах України потребує висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах діяльності. Це вимагає приведення змісту юридичної освіти у відповідність до вимог національного законодавства, загальносвітової юридичної практики. Отже, перед нашою державою постало завдання забезпечити високі стандарти юридичної освіти, що неможливо без формування нових підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Стратегія розвитку кафедри

Сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне за¬вдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на основні положення Національної стратегії роз-витку освіти в Україні на 2012-2020 роки та стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена стратегія розвитку на 2014-2019 роки, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПРЕП із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викладача технологій, методів, засобів, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів, зокрема: проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій з юристами-практиками, правничих шкіл, наукових конференцій, методичних семінарів тощо;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практич¬них знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів та пошукувачів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

- залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 • Адвокатура в Україні
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Актуальні питання господарського права
 • Актуальні питання договірного права
 • Альтернативні способи вирішення спорів
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Дослідження та основи академічної доброчесності
 • Забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Інформаційне право
 • Історія вчень про державу і право
 • Історія держави і права зарубіжних країн та римське право
 • Історія політичної і правової думки в Україні
 • Канонічне право
 • Конституційне та муніципальне право України
 • Конституційне процесуальне право
 • Корпоративне право
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Основи приватної юридичної практики
 • Податкове право
 • Право інтелектуальної власності
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Правові системи сучасності
 • Практика кваліфікації злочинів
 • Прецендентна практика Європейського суду прав людини в національному судочинстві
 • Сімейне право
 • Спадкове право
 • Судова психологія
 • Судова медицина і психіатрія
 • Судова риторика
 • Теорія доказів
 • Теорія держави і права
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Філософія права
 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • Юридичний консалтинг
 • Вища математика
 • Вища математика для економістів
 • Ділова іноземна мова
 • Екологія
 • Економетрика
 • Економічна теорія
 • Іноземна мова
 • Курсова робота з мікроекономіки
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Макроекономіка
 • Математичне моделювання в економіці
 • Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії
 • Мікроекономіка
 • Моделювання підприємницьких ризиків
 • Моделі та технології прийняття управлінських рішень
 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія та психологія
 • Статистика
 • Сучасні інформаційні технології
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Тренінг курс: Інформаційно-програмне забезпечення у підприємництві і торгівлі
 • Українознавство
 • Філософія
 • Фінансова математика

Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін утворена 2019 року відповідно до наказу ТНЕУ № 230-К/тр шляхом приєднання кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) доктори та кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

Склад кафедри становлять 19 осіб, з яких 1 професор, 13 доцентів та 5 викладачів. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Світлак І.І.

Кафедра ПГД здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних та гуманітарних дисциплін. Кафедра забезпечує викладання близько 77 навчальних дисциплін.

Серед основних наукових видань кафедри монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори: Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В. Світлак І.І.); Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства (автори:. Світлак І.І.,. Скірський І.В., Сухоребра Т.І., 2014); Зовнішньоекономічний договір (контракт): (автори: Довбиш В.А., Світлак І.І., 2014); Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності автори: Світлак І.І., Скірський І.В., Поджаренко К.Є., 2016).

Кафедра ПГД активно співпрацює із Територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом. Відповідно до укладених договорів про співробітництво з даними установами результатами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, конференцій, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики студентів тощо.

Особлива увага науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на сприяння подальшого працевлаштування майбутніх випускників, а саме: налагодження співпраці із державними органами управління та місцевого самоврядування у м. Вінниці та Вінницькій області; взаємодія із громадськими організаціями, громадськими активістами у м. Вінниці та Вінницькій області; встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями з питань сприяння працевлаштуванню випускників, надання студентам інформації про організацію (фірму, підприємство) роботодавця; організація співбесіди роботодавців з попередньо відібраними студентами і випускниками щодо працевлаштування.

Кафедра знаходиться в кабінетах 402 та 403 (4-й поверх).

Світлак І.І. Цивільні правовідносини з надання послуг в умовах цифровізації: монографія. Тернопіль: ВПЦ «Університетська думка», 2021. 343 с.

Монографію присвячено дослідженню проблемних аспектів правового регулювання відносин з надання послуг в умовах цифровізації. У роботі подано ґрунтовний аналіз значного обсягу нормативних та наукових джерел у даній сфері, з’ясовано вплив процесів цифровізації на відносини з надання послуг. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Адресована науковим та науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам, докторантам, практикуючим юристам та всім, хто цікавиться проблемами договірного права. Рекомендовано до друку вченою радою Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 15 січня 2021 року).


.

ISBN 978-966-654-642-8

Правова підготовка менеджерів охорони здоров’я в системі неперервної освіти: монографія / С.С. Пугач, В.М. Пугач, О.Б. Погріщук. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В., 2021. 236 с.

В монографії розглядаються питання правової підготовки менеджерів охорони здоров’я впродовж фахової діяльності. Розроблено теоретичне підґрунтя реалізації компетентнісного підходу в процесі формування правової компетентності менеджерів охорони здоров’я, що ґрунтується на системі, яка складається з когнітивного, функціонального, соціального й особистісного компонентів. Виокремлено й обґрунтовано критерії оцінювання рівня сформованості їхньої правової компетентності (змістовий, мотиваційно-ціннісний, комунікативний, діяльнісний). Розроблена та впроваджена модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я в системі неперервної освіти. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 11 від 25.02.2021 року).


.

ISBN 978-617-7721-41-2

Особливості державного примусу в умовах розбудови української державності: монографія / Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І.В. Тернопіль: Крок, 2020. 236 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжгалузевого правового інституту державного примусу, який є об’єктивним необхідним інструментом управління суспільством в кожній державі, зокрема в умовах розбудови правової державності та громадянського суспільства в Україні. В роботі проаналізовані концепції різних наукових шкіл щодо державного примусу як соціального багатоаспектного феномену, що моделює поведінку суб’єктів суспільних відносин відповідно до правових норм. На підставі характеристики чинного трудового, цивільного, адміністративного та кримінального законодавства проаналізовані види державного примусу, які діалектично пов’язані між собою. Досліджені теоретичні проблеми трансформації державного примусу на сучасному етапі розбудови України та чинники, що впливають на ці процеси. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичної спеціальності, практичних працівників правоохоронних органів. Затверджено до видання Вченою радою Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 25 листопада 2020 року).


.

ISBN 978-617-692-611-5

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності: монографія / Поджаренко К.Є., Світлак І.І., Скірський І.В. Тернопіль: Крок, 2016. 184 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності. В роботі приділено увагу особливостям виявлення та початковому етапу розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності. Розкрито зміст техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів у даній сфері. Досліджені теоретичні проблеми організації взаємодії правоохоронних органів при розслідуванні цих злочинів. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичної спеціальності, практичних працівників правоохоронних органів. Затверджено до видання Вченою радою Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 22 червня 2016 року).


.

ISBN 978-617-692-346-6

Довбиш В. А., Світлак І.І. Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання : монографія / В. А. Довбиш, І. І. Світлак - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 248 с.

У роботі вперше системно аналізуються основні питання правового ре¬гулювання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу Акцентовано увагу на правовому статусі сторін та суб’єктів зовнішньоеко¬номічного договору (контракту) купівлі-продажу, правилах його оформлен¬ня та цивільно-правових способах забезпечення виконання, означено право¬ві засади розрахунків та платіжних умов у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу, окреслено правила застосування спеціальних санкцій до сторін цих договорів (контрактів) Монографія корисна для юрис¬тів, підприємців, студентів та аспірантів юридичного та економічного фаху.


.

ISBN 978-966-641-517-5

І.В. Скірський, І.І. Світлак, Т.І. Сухоребра. Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства Монографія. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. - 432 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню історико-правових основ і сучасного стану адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання мисливських тварин та водних живих ресурсів. В роботі детально проаналізовані об’єктивні та суб’єктивні елементи адміністративних порушень правил полювання та рибальства. Запропоновано низку конкретних змін та доповнень до чинного законодавства України, що дозволить підвищити ефективність боротьби із порушеннями у сфері полювання та рибальства. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичної спеціальності, працівників правоохоронних органів, а також для пересічних рибалок та мисливців.


.

ISBN 978-966-2462-53-1

Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І. В. Митне право України: Навчальний посібник - К.: Атіка, 2009. - 204 с.

На підставі аналізу нормативно-правових актів висвітлюються організаційно-правові основи діяльності нових суб’єктів митних відносин - митних посередників. Досліджуються теоретичні та практичні питання провадження підприємницької діяльності митних брокерів та митних перевізників в Україні. Охарактеризовано сутність, юридичну природу підприємницької посередницької діяльності в митній сфері, її роль та місце при здійсненні митних процедур. Читач дізнається про правові основи, організацію та порядок здійснення митних процедур посередницькими структурами при декларуванні та перевезенні товарів. Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, викладачів, а також для юристів-практиків.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2962 від 31 грудня 2008 р.)

ISBN 978-966-326-300-7

І.В. Скірський, І.І. Світлак. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. - Вінниця: Видавництво «Глобус-Прес», 2005. - 128 с.

В монографії розглядаються актуальні теоретичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб, визначені особливості вини такого суб’єкта адміністративного правопорушення як юридична особа. Відповідно до чинного адміністративного законодавства наведена класифікація адміністративних правопорушень за участю юридичних осіб, а також види адміністративної відповідальності. Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та практичних працівників.


.

ISBN 966-8300-22-Х

Сірко А.В. Економічна теорія: політекономія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 416 с.

У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України. Суттєвою перевагою даного посібника є також простота і дохідливість викладення матеріалу, наявність довідкового апарату щодо вжитих у ньому іншомовних понять та згаданих персоналій, розгорнутого словника економічних термінів. Посібник рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


.

ISBN 978-617-673-308-9

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 463 с.

У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп'ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп'ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і використовує їх для розв'язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2180 від 7 грудня 2007р.)

ISBN 978-966-346-778-8

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. – 372с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економіко-математичного моделювання економіки: економіко-математичні методи і моделі задач математичного програмування, статистичного аналізу даних, ряд моделей та методів економетрії, прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності і ризику. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, добірка типових задач економічного змісту для самостійного розв’язання та запитання для самоперевірки. Матеріал даного навчального посібника дає читачам повну уяву про можливості практичного використання методів економіко-математичного моделювання і персональних комп’ютерів для вирішення конкретних економічних задач. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-28 від 09.01.2009 р.)

ISBN 978-966-2362-15-2

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник.– Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 340с.

У посібнику викладено теортетичні основи інформатики, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, описано прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, подано основи побудови комп’ютерних мереж, в тому числі глобальної мережі Інтернет, приділено увагу питанням комп’ютерної безпеки. Викладений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також може виявитися корисним для тих, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами та використовує їх для розв’язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист 1.4/18-Г-2180 від 07.12.2007 р.

ISBN 966-451-011-4

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економетрія. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ „Новий колір”, 2007. – 240с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи побудови економетричних моделей, які кількісно-описують взаємозв’язки між економічними показниками. На основі наведеного теоретичного матеріалу розроблено лабораторний практикум розв’язання економетричних задач за допомогою ПК з використанням електронних таблиць Excel. Містить математико-статистичні таблиці, а також завдання та запитання для самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-644 від 25.04.2007 р.)

ISBN 978-966-2061-08-6

І.С.Ткаченко, О.М.Лисюк. Регіональна економіка: аспекти математичного моделювання. Монографія. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2006.-160с.

Монографія містить результати дослідження розвитку економіки регіону засобами економіко-математичного моделювання. У монографії розглянута методика визначення мікроекономічних та галузевих показників розвитку економіки регіону та побудована факторна модель показників регіонального розвитку. Запропонована цілісна концепція моделювання соціально-економічної діяльності регіону. На основі концепції з використанням апарату теорії рівноваги динамічних систем побудовано взаємозв’язані динамічні регіональні моделі руху фінансових і товарних ресурсів, діяльності домашніх господарств та грошово-кредитної системи.


Рекомендовано до видання Вченою радою Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №6 від 25.01.2006 р.)

ISBN 966-8300-424

Ніколюк П.К., Погріщук Б.В. Математика для економістів. Навчальний посібник. - Тернопіль: ФОП Кошлатий Є. А., 2006. – 284 с.

В навчальному посібнику приведений необхідний теоретичний матеріал з вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, основ кореляційного та регресивного аналізу, методів оптимізації та математичного моделювання. Матеріал адаптований для розв'язування прикладних задач з економічним змістом. Розглянуті завдання, що дозволяють зрозуміти і ефективно використовувати в практичній діяльності набуті теоретичні знання. Матеріал подається в стислій формі і без доведень, але з наочною інтерпретацією розглянутої теми.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18-Г-873 від 09.10.2006 р.

ISBN 966-96536-7-3

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Основи економічного прогнозування. Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 248с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економічного прогнозування з метою познайомити читача з методами економічного прогнозування та реалізацією задач прогнозування за допомогою ПК. Зміст і структура посібника орієнтовані на послідовне викладення теоретичних і методологічних основ економічного прогнозування, методів побудови прогнозів та їх практичної реалізації, наявного програмного забезпечення процесу прогнозування розвитку економічних систем. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економічного прогнозування.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2 – 655 від 16.03.2006 р.

ISBN 966-8818-07-5

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – Вінниця: ВІЕ ТДЕУ, 2005. – 220с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці. Запропоновано завдання для виконання самостійної роботи з курсу.


Перше видання навчального посібника рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-528-187-2

Дубовой В.М., Кабачій В.В., Паночишин Ю.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання. Монографія. - Вінниця УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 190с.

В роботі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти проблеми контролю та керування в мережах теплопостачання. Пропонуються нові математичні моделі системи опалення багатоквартирних житлових будинків, сенсора теплового потоку, вимірювального каналу системи контролю житлових будинків, а також моделі і методи для оцінювання стану та керування потокорозподілом в мережах теплопостачання.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №9 від 28 квітня 2005р.)

ISBN 966-641-148-2

Козловський А.В., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О. Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту. Монографія. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ - Вінниця”, 2005. – 125с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови автоматизованих засобів контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №5 від 20 грудня 2004 року).

ISBN 966-641-124-5

Козловський А.В., Кухарчук В.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2004. – 144 с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення електричного двигуна. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови сучасних інформаційно-вимірювальних систем з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів , що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної та інформаційної техніки.


Рекомендовано до видання Вченою радою Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 3 листопада 2004 року).

ISBN 966-308-106-6

Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики: Монографія. – К.: Імекс, 2004. – 414 с.

У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку корпоративних відносин у постсоціалістичній економіці. Грунтовно проаналізовані методологічні засади сучасної теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу, дана сутнісна характеристика та уточнені тенденції еволюції структури корпоративної власності. Досліджена специфіка формування та проблеми функціонування корпоративного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України, їх детермінованість глибинними процесами первісного нагромадження капіталу, зрощення державної політики та великого бізнесу. Особлива увага приділена питанням формування ефективної системи корпоративного управління, ролі держави у її інституційному забезпеченні, а також досліджуються питання ефективності участі інтегрованих корпоративних структур у процесах реструктуризації національної економіки.


.

ISBN 966-7822-78-8

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. – Вінниця: ВІЕ ТАНГ, 2004. – 164с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-96291-7-9

Загальний курс теоретичної економіки: Навч. посіб. / В.В. Зянько, М.І. Небава, А.В. Сірко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 252 с.

У посібнику викладаються вузлові питання теоретичної економіки з урахуванням досягнень економічної науки та світової господарської практики, а також завдань та проблем економіки перехідного суспільства. Важливе значення приділяється вивченню економічних термінів, принципів функціонування та закономірностей розвитку ринкової економічної системи. Посібник рекомендований Ученою радою ВДТУ як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.


.

ISBN 000-000-0000

Актуальний файловий архів кафедри ПГД: [вхід].

===[ Архівні матеріали ]===

Файловий архів кафедри правознавства: [вхід].

Файловий архів кафедри гуманітарні та фундаментальні дисципліни: [вхід].

 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Співпраця зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Зустріч зі стейкхолдерами студентів Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>