Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Погріщук Галина Борисівна

Завідувач кафедри,
професор, доктор економічних наук


У 1993 р. закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування» та здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2000 р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення охорони навколишнього середовища» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. З жовтня 2013 р. очолює кафедру фінансів і кредиту, перейменовану в грудні 2017 р. на кафедру фінансів, банківської справи та страхування. У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційно-екологічний розвиток аграрного сектора економіки: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: теорія фінансового менеджменту, бюджетний менеджмент, публічні фінанси.


Добіжа Наталія Володимирівна

Професор,
доктор економічних наук


У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2004 р. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2012 р. очолює Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ, перейменований у вересні 2020 р. на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Формування інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок сільськогосподарської техніки, соціальне страхування.


Головай Надія Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук


В 2001 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». У 2002 р. розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: податковий менеджмент, державний фінансовий контроль, організація податкової роботи та контролю.


Мирончук Вікторія Михайлівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2002 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2004 р. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фінансова стійкість банків, моделювання фінансово-економічних процесів.


Руденко Вікторія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2006 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 р. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів.


Штефан Людмила Борисівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 1997 р. закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1999 р. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-енергетична ефективність використання ресурсів у сільському господарстві» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: розвиток банківського менеджменту, грошово-кредитна політика держави.


Роледерс Вікторія Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2009 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту, економіста з обліку і аудиту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2009 р. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фандрайзинг у публічному секторі, розвиток цифрової та медіа грамотності в Україні.


Бей Сніжана Олександрівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2011 р. закінчила Донецький державний університет управління за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з управління зовнішньоекономічною діяльністю. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2014 р. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Податкові важелі інвестиційного розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: бюджетно-податковий менеджмент.


Смагло Ольга Володимирівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2012 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. У 2015 р. розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фінансовий моніторинг, фінансові технології, фінансова санація та банкрутство підприємства.


Ярова Юлія Михайлівна

Викладач,
кандидат економічних наук


У 2008 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства, економіста. У 2010 р. розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автор 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: публічне управління та адміністрування, управління розвитком територій та громад.


Шкварук Діна Григорівна

Викладач


У 2011 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2019 р. Коло наукових інтересів: державне управління у фінансовій сфері, етика фінансової діяльності.


Король Яна Борисівна

Старший лаборант


У 2017 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію магістра, менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування функціонує для досягнення відповідальної мети − формування у студентів нового фінансово-управлінського мислення та підготовка майбутньої фінансової та інтелектуальної еліти, яка має стати в авангарді соціально-економічного розвитку держави та регіонів.

На сучасному етапі кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку студентів за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Організація начального процесу побудована з урахуванням Національної рамки кваліфікацій та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, міжнародних стандартів вищої освіти ISO, TQM, рекомендацій Болонської декларації, положень Закону України «Про вищу освіту», досягнень вітчизняної економічної науки та існуючої фінансової практики з метою забезпечення фінансової системи держави висококваліфікованими фахівцями.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 40 навчальних дисциплін. Всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного підходу, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової.

На кафедрі працюють викладачі-професіонали, які активно поєднують навчальну роботу з науковою, пройшли стажування в інших закладах вищої освіти або спеціалізованих фінансових органах і установах. Підтримка процесу навчання на високому рівні відбувається за рахунок активного впровадження новітніх навчальних технологій, поєднання теоретичної бази з практичним досвідом викладачів, що є можливим лише при залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних викладачів, встановленні наукових контактів із закладами вищої освіти європейських країн. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються фахівці-практики, які поєднують навчально-наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам унікальну можливість отримання не тільки теоретичних знань, а й знань набутих за допомогою практичного досвіду.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку у студентів навичок аналітичної роботи та творчого мислення. Ці завдання реалізуються шляхом розв’язання студентами на практичних заняттях не окремих задач, а комплексних ситуаційних завдань, змістовне наповнення яких відповідає реальним виробничо-господарським ситуаціям фінансових органів і установ. Все це створює передумови для успішної реалізації випускниками кафедри набутих навичок в їх подальшій практичній діяльності, забезпечує мобільне входження у виробничі колективи.

Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114

Кабінет: 311

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • Банківська справа
 • Банківський менеджмент
 • Бюджетна система
 • Бюджетне планування і прогнозування
 • Бюджетний менеджмент
 • Гроші та кредит
 • Державні фінанси в умовах демократії
 • Казначейська система
 • Комунікації у сфері суспільних фінансів
 • Креативне мислення
 • Методологія наукових досліджень
 • Митна справа
 • Митні аспекти міжнародного туризму
 • Міжнародне митне співробітництво
 • Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
 • Місцеві фінанси
 • Основи митного регулювання
 • Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Правила перетину особами митного кордону та міжнародного переміщення товарів і транспортних засобів
 • Професійна етика фінансиста
 • Публічні закупівлі
 • Страхування
 • Технічні та спеціальні засоби митного контролю
 • Управління державним боргом
 • Управління державними фінансами
 • Управління особистими фінансами
 • Фандрайзинг у публічному секторі
 • Фінанси
 • Фінанси сфери послуг
 • Фінанси територіальних громад
 • Фінансова грамотність
 • Фінансове забезпечення сфери послуг
 • Фінансове консультування
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок
 • Фіскальна медіація
 • Фіскальне адміністрування
 • Фіскальні технології декларування податкових зобов’язань
 • Цифрова та медіа грамотність

Історія створення кафедри фінансів, банківської справи та страхування нерозривно пов’язана зі становленням та розвитком Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ. Адже в умовах переходу фінансової науки від хаотичного формування на стадію професіоналізації, у Подільському регіоні різко зріз попит на економічну освіту, яка б не лише характеризувалася значним спектром пріоритетів (фінанси, страхування, митна справа, банківська справа), а й змінювала б уяви соціуму щодо організації ринкової економіки. Саме тому, у 1999 р. адміністрацією Тернопільської академії народного господарства було прийнято рішення щодо створення кафедри фінансів і кредиту на базі Вінницького інституту економіки ТАНГ.

Першим завідувачем кафедри фінансів і кредиту стала доцент, к.е.н., О. І. Марченко. Саме в цей період розпочалося зародження філософії кафедри, спрямованої на вироблення навчально-наукової стратегії, що орієнтована на довгострокові ефекти. Наразі кафедру очолює професор, д.е.н. Г. Б. Погріщук, під керівництвом якої на кафедрі ефективно організовується навчально-виховний процес, активно впроваджуються інноваційні технології навчання, підвищується професійний рівень викладачів, виконуються науково-дослідні теми, проводяться круглі столи, методичні семінари, науково-практичні конференції та ін. Накопичений досвід успішної роботи кафедри за цей період, засвідчив необхідність вирішення нетривіальних задач розвитку як освіти, так і науки, а тому у 2017 р. було прийнято рішення щодо перейменування кафедри фінансів і кредиту на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Особливістю сучасної кафедри фінансів, банківської справи та страхування є наявність конкурентоздатного професорсько-викладацького складу та систематичний запуск навчально-наукових програм за новими спеціальностями. У свою чергу, адекватність вектора розвитку кафедри обумовлена вибором трьох основних напрямів роботи: підготовка високопрофесійних фахівців; нарощування наукового потенціалу; кооперація та створення партнерських відносин із владними структурами та бізнесом.

Добіжа Н. В. Організаційно-економічні засади формування інфраструктури ринку техніки в Україні : монографія. Тернопіль : Крок, 2019. 266 с.

У монографії викладено результати досліджень організаційно-економічних засад формування інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Розкрито теоретико-методологічні основи формування інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки; сучасні проблеми розвитку ринку сільськогосподарської техніки та його інфраструктурного забезпечення; організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні, а також запропоновано напрям11 активізації формування інфраструктури ринку техніки на інноваційних засадах.


Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського національного аграрного університету (протокол №9 від 23.04.2019 р.).

ISBN 978-617-692-539-2

Управління економічним розвитком країни на засадах модернізації фінансової системи : монографія / за ред. В. І. Мельник, Г. Б. Погрішук. Тернопіль : Крок. 2019. 306 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні, методичні та прикладні аспекти управління економічним розвитком на засадах модернізації фінансової системи. Проаналізовано особливості управління фінансовими потоками у різних сферах фінансової системи. Ідентифіковано фіскальну політику та визначено її вплив на економічний розвиток держави. Здійснено опис бюджетного планування в контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни. Визначено основні інноваційні передумови економічного розвитку, а також напрямки та пріоритети модернізації фінансової системи країни.


Затверджено до видання Вченою радою Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 27.11.2019 р.).

ISBN 978-617-692-557-6

Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль : Крок, 2017. 532 с.

У підручнику розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні.


Затверджено Вченою радою Тернопільського національного економічного університету як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №12 від 27.06.2017 р.)

ISBN 978-966-654-463-9

Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль: Крок, 2015. - 522 с.

Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №10 від 29 квітня 2015 р.)

ISBN 9786176922957

В. В. Нагайчук. Державний фінансовий контроль. Практикум : навчальний посібник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с.

Посібник охоплює дванадцять основних тем і висвітлює у доступній формі теоретико-правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю, а також контроль за виконанням бюджетів та дотриманням кошторисної дисципліни бюджетних установ та організацій. Наприкінці кожної з тем подано питання для самоконтролю, завдання різні за змістом та рівнем складності, рекомендовано літературу. У навчальному посібнику передбачено методичні поради щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання, тематику самостійної роботи студентів, глосарій. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного опрацювання тем, викладачів для проведення практичних занять. Рекомендовано Науково-методичною радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 5 від 20 квітня 2015 р.).


ISBN 978-617-7230-22-8

Інвестування: навч. посібник / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії інвестицій та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому досліджено сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності та специфіку її здійснення і фінансування різними суб’єктами, розглянуто методи оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також обґрунтовано підходи до управління інвестиційною діяльністю. Структурно навчальний посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни «Інвестування» і складається з 9 розділів. До кожного розділу додається список запитань для самоперевірки та тести для самоконтролю, для окремих розділів передбачено практичні завдання, що повинні активізувати самостійну роботу студентів, а у кінці посібника наведено список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, які регламентують відносини у сфері інвестування. Розраховано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Навчальний посібник також буде корисний спеціалістам-практикам.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-17906 від 11.11.2014 р.

ISBN 978-617-692-250-6

Нагайчук Вікторія Валеріївна. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства : монографія / В. В. Нагайчук. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 168 с.

Пропонована монографія – одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджується якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства. У роботі наведено авторське тлумачення категорії «якість прибутку», удосконалено класифікацію якості прибутку за різними класифікаційними ознаками, що сприятиме кращому розумінню економічної сутності та значення якості прибутку як об’єкта управління, розроблено методичний підхід до вимірювання якості прибутку, який ґрунтується на використанні абсолютних, відносних показників, показників ліквідності та платоспроможності, коефіцієнта якості загального прибутку та коефіцієнтів якості його складових елементів, що надає змогу оцінити якість формування, розподілу та використання прибутку, визначити напрями подальшої інноваційно-інвестиційної діяльності та загальну стратегію розвитку підприємства. В процесі дослідження запропоновано концепцію побудови системи управління якістю прибутку на підприємстві. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться питаннями управління якістю прибутку підприємства. Друкується за рішенням Вченої ради ТНЕУ (протокол № 8 від 30 травня 2014 р.)


ISBN 978-617-7175-11-6

Маркіна І. А., Мацедонська Н. В. Управління підприємствами на ринку харчової продукції: інформаційний аспект: Монографія. - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. - 228 с.

Монографія присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням управління підприємствами на ринку харчової продукції, зокрема інформаційному аспекту. В роботі актуалізовано теоретико-методологічні основи управління підприємствами на ринку харчової продукції в умовах реформування ринкової економіки; здійснено теоретичне обґрунтування сутності та складових процесу управління підприємством харчової промисловості за рахунок використання інформаційних технологій; узагальнено поняттєво-категоріальний апарат; систематизовано типові ознаки підприємств харчового підкомплексу економіки України і виявлено їхню специфіку з погляду підвищення ефективності управління; розроблено модель і уточнено системний опис інформаційних систем, що надає змогу формалізовано представити завдання підвищення ефективності управління підприємствами на ринку харчової продукції; визначено і описано ключові атрибути елементів моделі інформаційної системи для модернізації управління олійно-жировими підприємствами; структуровано, формалізовано та обґрунтовано система принципів формування інформаційної моделі управління підприємствами; висвітлено існуючий інструментарій управління підприємствами з використанням інформаційних та інтернет-технологій; сформульовано типові завдання, які визначають концептуальний підхід щодо вибору рішення відносно інформаційних та інтернет-технологій для підприємств галузі; розроблено підхід до класифікації інформаційних та інтернет-технологій; розроблено організаційно-методичні рекомендації щодо використання інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами харчового ринку; розроблено організаційні рекомендації щодо вибору підходу до впровадження інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами галузі; уточнено етапи розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчової продукції; визначено необхідну структурну підтримку процесу розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчового підкомплексу; сформовано модель єдиного інформаційного простору підприємства; визначено напрями підвищення ефективності управління підприємством на ринку харчової продукції; запропоновано комплексний підхід до оцінки ефективності функціонування інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку харчової продукції; розроблено систему показників оцінки ефективності функціонування інформаційних систем та інтернет-технологій; проведено порівняння методів оцінки інвестиційних проектів інформаційних систем та інтернет- технологій на підприємствах харчової галузі в Україні. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться інформаційним аспектом управління підприємствами на ринку харчової продукції.


ISBN 0000000000

А.І. Гончаренко, Б.В. Погріщук. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2011. - 250 с.

Навчальний посібник з дисципліни „Фінансовий ринок” складається з дев’яти тем, у яких представлені практичні вправи і завдання спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. До кожної теми наводяться основні поняття, питання до семінарських занять, тести, структурно-логічні схеми, економічні диктанти, теми рефератів, практичні вправи і завдання тощо. Представлено завдання для самостійної роботи та індивідуальної навчально- дослідної роботи. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


ISBN 0000000000

Страхування: Навчально-методичний посібник – Добіжа Н.В. – Тернопіль: Крок 2011. – 213 с.

У посібнику розглянуто зміст, характер, та основи страхової діяльності, особливості різних видів страхування, що здійснюються на страховому ринку України. Структурно посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни „Страхування” і складається з 12 тем. Кожна тема включає опорний конспект лекцій, план практичного заняття, практикум. З метою покращення засвоєння теоретичного матеріалу, у посібнику автор надає термінологічний словник, завдання для перевірки знань, перелік питань для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, напряму „Економіка і підприємництво”.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник. Лист №1.4/18-Г-354 від 25.03.10

ISBN 978-966-2362-54-3

Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 458 с.

В навчальному посібнику-практикумі викладено методичні засади планування діяльності підприємства. Посібник містить завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, необхідні для планування вхідні дані, тести, термінологічний словник тощо. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми планування діяльності підприємства.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-347 від 25.03.2010

ISBN 978-966-654-254-3

Файловий архів кафедри: [вхід].

 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Співпраця зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Зустріч зі стейкхолдерами студентів Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>