Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Погріщук Галина Борисівна

Завідувач кафедри,
професор, доктор економічних наук


У 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування», здобула кваліфікацію економіста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2000 році на посаді викладача кафедри фінансів у Тернопільській академії народного господарства. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення охорони навколишнього середовища» у 2005 році за спеціальністю 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. З жовтня 2013 року очолює кафедру фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ, перейменованої з грудня 2017 року на кафедру фінансів, банківської справи та страхування. У 2017р. захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційно-екологічний розвиток аграрного сектора економіки: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». 16 травня 2018 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ ТНЕУ. Наукові здобутки: автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 колективних монографій, 3 підручники, 4 навчальних посібники. Коло наукових інтересів: проблеми фінансування охорони довкілля, розвиток фінансової системи України.


Волощук Руслан Євгенович

Старший викладач,
кандидат економічних наук


В 2000 році закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси». З 2000 р. по 2006 р. займався підприємницькою діяльністю. З 2006 р. по 2008 р. працював у Державній податковій інспекції у м. Вінниці. З 2009 р. працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Кандидатську дисертацію на тему «Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування» захистив у 2015 році за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Фахівець у галузі оподаткування. Науковий доробок: автор понад 30 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники. Коло наукових інтересів: адміністрування податків в Україні.


Добіжа Наталія Володимирівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут аграрного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. З вересня 2004 року викладач кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування і розвиток технічної бази сільськогосподарських підприємств» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту, перейменованої з грудня 2017 року на кафедру фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ ТНЕУ. З вересня 2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. За сумісництвом працює доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ ТНЕУ. Наукові здобутки: автор понад 40 наукових і навчально-методичних розробок. Коло наукових інтересів: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування.


Мацедонська Наталья Вікторівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2000 році закінчила з відзнакою Київський державний торговельно-економічний університет (нині КНТЕУ) за спеціальністю «Облік та аудит». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі філософії та економічної теорії Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 2001 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій» захистила у 2012 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту присвоєно у 2015 році. . З вересня 2014 року доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових праць, з них однієї монографії. Коло наукових інтересів: проблема забезпечення ефективного управління фінансами вітчизняних корпорацій, забезпечення фінансової безпеки держави.


Мирончук Вікторія Михайлівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів ВІЕ ТАНГ у 2004 році. У 2013 році закінчила аспірантуру Хмельницького національного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Тема дисертаційного дослідження: «Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій». Науковий доробок: автор понад 30 наукових праць. Коло наукових інтересів: фінансова стійкість банків, моделювання економічних процесів.


Роледерс Вікторія Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2009 році закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” та отримала кваліфікацію магістра з обліку та аудиту, економіста з обліку і аудиту. У 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та захистила кандидатську дисертацію на тему „Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості”. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком „Фінанси суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності”. Науковий доробок: автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 25 статей - у провідних фахових виданнях України (з них 13 статей у фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 1 колективної, 1 одноосібної монографії та 20 праць навчально-методичного характеру (у тому числі 1 авторського навчального посібника). Коло наукових інтересів: теорія та практика міжнародного корпоративного фінансування та публічних закупівель.


Руденко Вікторія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 2006 році. Кандидатську дисертацію на тему «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» захистила у 2012 році за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. З 2012 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Фахівець у галузі фінансового та інвестиційного менеджменту. Науковий доробок: автор понад 130 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібники. Коло наукових інтересів: розвиток корпоративних фінансів у сучасних умовах.


Семцов Володимир Михайлович

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Фінанси" та здобув кваліфікацію магістр з фінансів. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад» за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Міністерством освіти і науки України в 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінанси і кредит. Науковий доробок: автор понад 40 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: неоінституціоналізм.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Штефан Людмила Борисівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 1997 році закінчила Вінницький державний технічний університет (нині ВНТУ) за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі економіки виробництва ВНТУ у 1999 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-енергетична ефективність використання ресурсів у сільському господарстві» захистила у 2003 році за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З вересня 2004 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2008 році. Фахівець у галузі фінансового та банківського менеджменту. Науковий доробок: автор понад 100 науково-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники. Коло наукових інтересів: проблеми функціонування банківської системи України.


Кукель Галина Сергіївна

Викладач,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2013 році на кафедрі міжнародної економіки фінансово-економічного факультету навчально-наукового інституту агарної економіки Вінницького національного аграрного університету. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Організаційні основи результативності функціонування аграрного бізнесу в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З вересня 2018 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 30 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: підвищення результативності діяльності аграрного бізнесу України та окремих його організаційних груп.


Пипко Сніжана Олександрівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2011 році закінчила Донецький державний університет управління МОН України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кандидатську дисертацію на тему «Податкові важелі інвестиційного розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу» захистила у 2014 році за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2018 присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Науковий доробок: автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць, серед яких наукові статті у провідних фахових виданнях України (в т.ч. 1 стаття у міжнародній наукометричній базі Web of Science), матеріали конференцій, монографії (у співавторстві) та праці навчально-методичного характеру. Коло наукових інтересів: податкова система України, державний фінансовий контроль, фіскальна децентралізація.


Цуркан Світлана Федорівна

Старший лаборант
.


У 2014 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.


«Фінансова наука – це сфера знань, що заслуговує

уважного вивчення частково через теоретичну

важливість цієї науки для загальної освіти, а частково -

через широке застосування її на практиці. Особливо

важливе значення вона має для всіх тих, хто прямо – як

чиновник чи член виконавчої чи законодавчої влади –

чи опосередковано – через своє право голосувати – може

впливати на суспільне життя»

К. Берг

Напрямки роботи кафедри

Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку за такими ступенями вищої освіти: «бакалавр» та «магістр».

Основні напрямки роботи кафедри:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • громадська робота;
 • робота з виховання студентів.

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі фінансів і кредиту є невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців. Вона має різноманітний характер, спрямований на дослідження основних складових фінансів, банківської справи та страхування.

Варто зазначити, що значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена фінансовим проблемам органів місцевого самоврядування, оптимізації системи видатків державного і місцевих бюджетів, реформування бюджетної системи та шляхів зміцнення державних фінансів тощо.

До провадження науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які мають змогу приймати участь у щорічних студентських наукових конференціях та олімпіадах, дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики фінансів, банківської справи та страхування. Дослідження здійснюється ними при підготовці магістерських робіт.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 311
 • Аналіз господарської діяльності
 • Банківська система
 • Банківська справа
 • Банківські кризи і антикризове управління
 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Валютна політика
 • Гроші та кредит
 • Економічний аналіз
 • Інвестування
 • Казначейська справа
 • Консультування у сфері публічних та особистих фінансів
 • Корпоративні фінанси
 • Менеджмент у банку
 • Методика викладання фінансової грамотності
 • Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини
 • Міжнародні стратегії корпоративного фінансування
 • Місцеві фінанси
 • Наукові основи фіскальної теорії
 • Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Програмно-цільовий метод бюджетування
 • Публічні закупівлі
 • Страхування
 • Управління державними доходами та видатками
 • Управління особистими доходами і видатками
 • Фінанси
 • Фінанси домогосподарств
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова безпека
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок
 • Фіскальне адміністрування
 • Фонди соціального страхування

Кафедра фінансів і кредиту була сформована у 1999 році. Необхідність створення кафедри передусім обумовлена потребою підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів для Подільського регіону. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формі навчання. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Погріщук Галина Борисівна.

Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., доцент Г.Б.Погріщук; д.е.н., професор В.Г. Дем’янишин; к.е.н., доцент В.М. Мирончук; к.е.н., доцент В.В. Нагайчук; к.е.н., доцент Н.В. Мацедонська; к.е.н., доцент Н.В. Добіжа; к.е.н., старший викладач С.В. Підгаєць, к.е.н., доцент В.М. Семцов, к.е.н., доцент Л.Б. Штефан, к.е.н., старший викладач Р.Є. Волощук, к.е.н., доцент Л.М. Клівіденко, к.е.н. доцент В.В. Руденко, викладач Чопляк І.А.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 40-ка дисциплін фахового спрямування

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних установах міста та області. Серед основних видань кафедри – підручники «Бюджетний менеджмент» за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук.; «Планування і контроль на підприємстві» (автори Погріщук Б.В., Марченко О.І.) монографії «Управління витратами підприємств» (автори Погріщук Г.Б., Марченко О.І., Шафорост Я.П.); «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин» (автори В.Г. Демянишин, Л.М. Клівіденко, Т.В. Красільнік, О.І. Марченко), навчальні посібники «Фінансовий ринок» (автор Б.В. Погріщук А.І. Гончаренко), «Страхування» (автор Н.В. Добіжа), «Планування діяльності підприємства» (автори Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л), «Державний фінансовий контроль» (автор Нагайчук В.В.). Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців. Основними місцями роботи випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є Міністерство фінансів, фінансові управління обласних, міських і районних державних адміністрацій, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, контролюючі органи в сфері оподаткування, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації, Національний депозитарій України та інші професійні учасники фінансового ринку, малі, середні та великі компанії та фірми, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки.

Сьогодні кафедра фінансів і кредиту – це згуртований колектив, метою якого є підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних аналітично мислити, практично діяти та розв’язувати складні фінансові проблеми на всіх рівнях управління.

Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль: Крок, 2015. - 522 с.

Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №10 від 29 квітня 2015 р.)

ISBN 9786176922957

В. В. Нагайчук. Державний фінансовий контроль. Практикум : навчальний посібник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с.

Посібник охоплює дванадцять основних тем і висвітлює у доступній формі теоретико-правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю, а також контроль за виконанням бюджетів та дотриманням кошторисної дисципліни бюджетних установ та організацій. Наприкінці кожної з тем подано питання для самоконтролю, завдання різні за змістом та рівнем складності, рекомендовано літературу. У навчальному посібнику передбачено методичні поради щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання, тематику самостійної роботи студентів, глосарій. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для самостійного опрацювання тем, викладачів для проведення практичних занять. Рекомендовано Науково-методичною радою Тернопільського національного економічного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 5 від 20 квітня 2015 р.).


ISBN 978-617-7230-22-8

Інвестування: навч. посібник / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – Тернопіль : Крок, 2014. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії інвестицій та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому досліджено сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності та специфіку її здійснення і фінансування різними суб’єктами, розглянуто методи оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також обґрунтовано підходи до управління інвестиційною діяльністю. Структурно навчальний посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни «Інвестування» і складається з 9 розділів. До кожного розділу додається список запитань для самоперевірки та тести для самоконтролю, для окремих розділів передбачено практичні завдання, що повинні активізувати самостійну роботу студентів, а у кінці посібника наведено список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, які регламентують відносини у сфері інвестування. Розраховано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Навчальний посібник також буде корисний спеціалістам-практикам.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-17906 від 11.11.2014 р.

ISBN 978-617-692-250-6

Нагайчук Вікторія Валеріївна. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства : монографія / В. В. Нагайчук. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 168 с.

Пропонована монографія – одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджується якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства. У роботі наведено авторське тлумачення категорії «якість прибутку», удосконалено класифікацію якості прибутку за різними класифікаційними ознаками, що сприятиме кращому розумінню економічної сутності та значення якості прибутку як об’єкта управління, розроблено методичний підхід до вимірювання якості прибутку, який ґрунтується на використанні абсолютних, відносних показників, показників ліквідності та платоспроможності, коефіцієнта якості загального прибутку та коефіцієнтів якості його складових елементів, що надає змогу оцінити якість формування, розподілу та використання прибутку, визначити напрями подальшої інноваційно-інвестиційної діяльності та загальну стратегію розвитку підприємства. В процесі дослідження запропоновано концепцію побудови системи управління якістю прибутку на підприємстві. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться питаннями управління якістю прибутку підприємства. Друкується за рішенням Вченої ради ТНЕУ (протокол № 8 від 30 травня 2014 р.)


ISBN 978-617-7175-11-6

Маркіна І. А., Мацедонська Н. В. Управління підприємствами на ринку харчової продукції: інформаційний аспект: Монографія. - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. - 228 с.

Монографія присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням управління підприємствами на ринку харчової продукції, зокрема інформаційному аспекту. В роботі актуалізовано теоретико-методологічні основи управління підприємствами на ринку харчової продукції в умовах реформування ринкової економіки; здійснено теоретичне обґрунтування сутності та складових процесу управління підприємством харчової промисловості за рахунок використання інформаційних технологій; узагальнено поняттєво-категоріальний апарат; систематизовано типові ознаки підприємств харчового підкомплексу економіки України і виявлено їхню специфіку з погляду підвищення ефективності управління; розроблено модель і уточнено системний опис інформаційних систем, що надає змогу формалізовано представити завдання підвищення ефективності управління підприємствами на ринку харчової продукції; визначено і описано ключові атрибути елементів моделі інформаційної системи для модернізації управління олійно-жировими підприємствами; структуровано, формалізовано та обґрунтовано система принципів формування інформаційної моделі управління підприємствами; висвітлено існуючий інструментарій управління підприємствами з використанням інформаційних та інтернет-технологій; сформульовано типові завдання, які визначають концептуальний підхід щодо вибору рішення відносно інформаційних та інтернет-технологій для підприємств галузі; розроблено підхід до класифікації інформаційних та інтернет-технологій; розроблено організаційно-методичні рекомендації щодо використання інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами харчового ринку; розроблено організаційні рекомендації щодо вибору підходу до впровадження інформаційних та інтернет-технологій для підвищення ефективності управління підприємствами галузі; уточнено етапи розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчової продукції; визначено необхідну структурну підтримку процесу розробки і впровадження інформаційних систем для підвищення ефективності управління підприємствами харчового підкомплексу; сформовано модель єдиного інформаційного простору підприємства; визначено напрями підвищення ефективності управління підприємством на ринку харчової продукції; запропоновано комплексний підхід до оцінки ефективності функціонування інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку харчової продукції; розроблено систему показників оцінки ефективності функціонування інформаційних систем та інтернет-технологій; проведено порівняння методів оцінки інвестиційних проектів інформаційних систем та інтернет- технологій на підприємствах харчової галузі в Україні. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться інформаційним аспектом управління підприємствами на ринку харчової продукції.


ISBN 0000000000

А.І. Гончаренко, Б.В. Погріщук. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2011. - 250 с.

Навчальний посібник з дисципліни „Фінансовий ринок” складається з дев’яти тем, у яких представлені практичні вправи і завдання спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. До кожної теми наводяться основні поняття, питання до семінарських занять, тести, структурно-логічні схеми, економічні диктанти, теми рефератів, практичні вправи і завдання тощо. Представлено завдання для самостійної роботи та індивідуальної навчально- дослідної роботи. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


ISBN 0000000000

Страхування: Навчально-методичний посібник – Добіжа Н.В. – Тернопіль: Крок 2011. – 213 с.

У посібнику розглянуто зміст, характер, та основи страхової діяльності, особливості різних видів страхування, що здійснюються на страховому ринку України. Структурно посібник побудований так, що дозволяє студенту отримати повну інформацію щодо дисципліни „Страхування” і складається з 12 тем. Кожна тема включає опорний конспект лекцій, план практичного заняття, практикум. З метою покращення засвоєння теоретичного матеріалу, у посібнику автор надає термінологічний словник, завдання для перевірки знань, перелік питань для самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, напряму „Економіка і підприємництво”.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник. Лист №1.4/18-Г-354 від 25.03.10

ISBN 978-966-2362-54-3

Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 458 с.

В навчальному посібнику-практикумі викладено методичні засади планування діяльності підприємства. Посібник містить завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, необхідні для планування вхідні дані, тести, термінологічний словник тощо. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять проблеми планування діяльності підприємства.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-347 від 25.03.2010

ISBN 978-966-654-254-3

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Тиждень кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування"

В період з 11.11. по 14.11.2019 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки

Детальніше >>
 
Міжнародний день студента

Бібліотека вітає з Міжнародним днем студента.

Детальніше >>
 
Традиції інституту та коледжу

Сьогодні у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ традиційно

Детальніше >>
 
День відкритих дверей у ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ
Детальніше >>
 
HALLOWEEN У ВННІЕ ТА ВКЕП ТНЕУ

За переказами, в ніч перед Хеллоуїном духи,

Детальніше >>
 
Бизнес-Школа Alter Ego

Бизнес-Школа Alter Ego завітала

Детальніше >>