Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Історія інституту

Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ВННІЕ) – найбільший віддалений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету. Свою діяльність на теренах Вінниччини інститут розпочав з 1 січня 1995 року під назвою Вінницька філія Тернопільської академії народного господарства. Після низки перейменувань інститут отримав сучасну назву – Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

З 2003 року інститут очолює д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович. Заступником директора працює к.геогр.н., доцент Мартусенко Ірина Валеріївна.

На даний час у складі інституту 5 кафедр: фінансів і кредиту, еко-номіки підприємств і корпорацій, бухгалтерського обліку і аудиту, гуманітарних та фундаментальних дисциплін, правового регулювання економіки та правознавства.

Інститут акредитований за трьома спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» та «Облік і аудит» і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за денною та заочною формами навчання, а також здійснює перепідготовку фахівців з наданням їм другої вищої освіти за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» та «Правознавство».

Перший набір для навчання в інституті був зроблений у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб, які виявили бажання навчатися на заочному відділенні за спеціальністю «Фінанси і кредит». В той же період інститут почав здійснювати перепідготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2004 року інститут здійснює підготовку студентів за денною формою навчання. Станом на 1 вересня 2015 року в інституті навчається понад 1500 студентів, серед них більше 1100 студентів – на денній формі навчання.

Перший випуск фахівців, які навчались в інституті 5 років, був зроблений у 2000 році, коли перші 86 молодих спеціалістів отримали дипломи про набуття вищої освіти. Всього за 2000-2014 роки було зроблено 15 випусків фахівців, серед яких понад 8000 спеціалістів та магістрів. Більше 2000 фахівців отримали дипломи про набуття другої вищої освіти.

Гордістю інституту є його викладачі. Тут працює понад 70 висококваліфікованих викладачів, з яких 80% мають наукові ступені та вчені звання. Серед них: д.е.н., професор Сірко А.В., д.е.н., професор Погріщук Б.В., кандидати наук, доценти Козловський В.О. (працює з 1995 року), Погріщук Г.Б., Ціхановська О.М., Гордополова Н.В., Світлак І.І., Творун С.О., Козловський А.В., Клівіденко Л.М., Вільчинська О.М., Волинець В.І. та багато інших. Багато працює талановитої молоді: кандидати наук Добіжа Н.В., Мірончук В.М., Нагайчук В.В., Свентух А.О., Семцов В.М., Штефан Л.Б., Руденко В.В., Мацедонська Н.В., Бойківська Г.М., Дончак Л.Г., Харчук С.А., Балазюк О.Ю., Головай Н.М., Сисоєва І.М., Ясишена В.М, Зарішняк І.М., Паночишин Ю.М., Рум’янцева К.Є., Мовчан Л.Г., Добіжа В.В., Піджаренко К.Є. та інші.

Інститут має власні приміщення, добре укомплектовану наукову бібліотеку, яка налічує понад 20 тис. примірників книг та періодичних видань, 4 комп’ютерні класи, спортивні зали, їдальню, гуртожитки тощо.

 
Мужність та звитяга у військово-патріотичному таборі

Ось і закінчилась «Студентська ліга 2018»,

Детальніше >>
 
Quest "Brain Box"

Навчання ніколи не закінчується,

Детальніше >>
 
Екологія та економіка: чи можливий компроміс?

Довідник цікавих фактів та віртуальна виставка.

Детальніше >>
 
Студенти ВННІЕ ТНЕУ у Вінницькому центрі розвитку місцевого самоврядування

Студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
Студентський турнір з міні-футболу

Продовжується загально-студентський проект

Детальніше >>
 
Нагородження Ціхановської Олени Михайлівни

Ціхановська Олена Михайлівна

Детальніше >>