Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Історія інституту

Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ВННІЕ) – найбільший віддалений структурний підрозділ Західноукраїнського національного університету. Свою діяльність на теренах Вінниччини інститут розпочав з 14 грудня 1994 року під назвою Вінницька філія Тернопільської академії народного господарства. Після низки перейменувань інститут отримав сучасну назву – Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету (ВННІЕ ЗУНУ).

З 2003 року інститут очолює д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович. Заступниками директора працюють к.геогр.н., доцент Мартусенко Ірина Валеріївна, з наукової роботи – д.е.н., професор Мельник Вікторія Іванівна.

На даний час у складі інституту 3 кафедри: фінансів, банківської справи та страхування, економіки обліку і оподаткування, правознавства і гуманітарних дисциплін.

Інститут готує фахівців за спеціальностями: «Фінанси банківська справа та страхування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Право», «Митна справа», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент закладів охорони здоров'я», «Правоохоронна діяльність», «Психологія» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за денною та заочною формами навчання.

Перший набір для навчання в інституті був зроблений у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб, які виявили бажання навчатися на заочному відділенні за спеціальністю «Фінанси і кредит». В той же період інститут почав здійснювати перепідготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2004 року інститут здійснює підготовку студентів за денною формою навчання. Станом на 1 вересня 2022 року в інституті навчається понад 2000 студентів, серед них більше 1000 студентів – на денній формі навчання.

Перший випуск фахівців, які навчались в інституті 5 років, був зроблений у 2000 році, коли перші 86 молодих спеціалістів отримали дипломи про набуття вищої освіти. Всього за 2000-2022 роки було зроблено 22 випуск фахівців, серед яких понад 9000 спеціалістів та магістрів. Більше 3000 фахівців отримали дипломи про набуття другої вищої освіти.

Гордістю інституту є його викладачі. Тут працює понад 50 висококваліфікованих викладачів, з яких 80% мають наукові ступені та вчені звання. Серед них: д.е.н., професор Погріщук Б.В., д.е.н., професор Погріщук Г.Б., д.е.н., професор Мельник В.І., д.е.н., професор Добіжа Н.В., д.е.н., професор Ясишена В.В., д.е.н., професор Сисоєва І.М., д.юр.н. Світлак І.І.; кандидати наук, доценти Мартусенко І.В., Ціхановська О.М., Пилявець В.М., Вільчинська О.М., Рум’янцева К.Є., Штефан Л.Б., та багато інших. Активно працює талановита молодь: кандидати наук, доценти Мирончук В.М., Руденко В.В., Мазур В.Г., Дончак Л.Г., Харчук С.А., Балазюк О.Ю., Васаженко Н.О., Головай Н.М., Голота Н.П., Добіжа В.В., Погріщук О.Б., Пугач В.М., Очеретяний В.В., викладачі Гриник О.І., Гріщенко І.В., Шкварук Д.Г. та інші.

Інститут має власні приміщення, добре укомплектовану наукову бібліотеку, яка налічує понад 20 тис. примірників книг та періодичних видань, 7 комп’ютерних класів, спортивні зали, їдальню, гуртожитки тощо.