Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Історія інституту

Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ВННІЕ) – найбільший віддалений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету. Свою діяльність на теренах Вінниччини інститут розпочав з 1 січня 1995 року під назвою Вінницька філія Тернопільської академії народного господарства. Після низки перейменувань інститут отримав сучасну назву – Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету (ВННІЕ ТНЕУ).

З 2003 року інститут очолює д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович. Заступником директора працює к.геогр.н., доцент Мартусенко Ірина Валеріївна.

На даний час у складі інституту 5 кафедр: фінансів, банківської справи та страхування, економіки підприємств і корпорацій, бухгалтерського обліку і аудиту, гуманітарних та фундаментальних дисциплін, правового регулювання економіки та правознавства.

Інститут акредитований за спеціальностями: «Фінанси банківська справа та страхування», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Право» і готує фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за денною та заочною формами навчання.

Перший набір для навчання в інституті був зроблений у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб, які виявили бажання навчатися на заочному відділенні за спеціальністю «Фінанси і кредит». В той же період інститут почав здійснювати перепідготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2004 року інститут здійснює підготовку студентів за денною формою навчання. Станом на 1 вересня 2018 року в інституті навчається понад 2500 студентів, серед них більше 1000 студентів – на денній формі навчання.

Перший випуск фахівців, які навчались в інституті 5 років, був зроблений у 2000 році, коли перші 86 молодих спеціалістів отримали дипломи про набуття вищої освіти. Всього за 2000-2018 роки було зроблено 20 випусків фахівців, серед яких понад 9000 спеціалістів та магістрів. Більше 3000 фахівців отримали дипломи про набуття другої вищої освіти.

Гордістю інституту є його викладачі. Тут працює понад 50 висококваліфікованих викладачів, з яких 80% мають наукові ступені та вчені звання. Серед них: д.е.н., професор Сірко А.В., д.е.н., професор Погріщук Б.В., д.е.н., професор Погріщук Г.Б., д.е.н., професор Мельник В.І., кандидати наук, доценти Козловський В.О. (працює з 1995 року), Мартусенко І.В., Добіжа Н.В., Ціхановська О.М., Світлак І.І., Пилявець В.М., Творун С.О., Козловський А.В., Вільчинська О.М., Ясишена В.М., Рум’янцева К.Є., Мовчан Л.Г., Скірський І.В. та багато інших. Багато працює талановитої молоді: кандидати наук, доценти Мирончук В.М., Нагайчук В.В., Семцов В.М., Штефан Л.Б., Руденко В.В., Мацедонська Н.В., Дончак Л.Г., Харчук С.А., Балазюк О.Ю., Васаженко Н.О., Головай Н.М., Сисоєва І.М., Добіжа В.В., Волощук Р.Є., Семчук І.М., Тунік Ю.М., Очеретяний В.В., викладачі Мазур В.Г., Гриник О.І., Гріщенко І.В., Пугач В.М., Голота Н.П. та інші.

Інститут має власні приміщення, добре укомплектовану наукову бібліотеку, яка налічує понад 20 тис. примірників книг та періодичних видань, 5 комп’ютерних класів, спортивні зали, їдальню, гуртожитки тощо.