Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Напрями підготовки

Підготовка за спеціальністю «Фінанси банківська справа та страхування»

Кафедра фінансів банківської справа та страхування здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,4 року) зі спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання, спеціалізацій «Фінанси» та «Митна справа». Навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» надає студентам знання щодо: публічних, корпоративних і особистих фінансів; національного та міжнародного оподаткування; банківського й небанківського кредитування; страхування та інвестування; макро- і мікрорівневого фінансового менеджменту; організованого й неорганізованого фінансового ринку. Головна перевага випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» − їх висока затребуваність на ринку праці. Вони готові до професійної діяльності у різних сферах: публічних фінансів (Рахунковій палаті України, Міністерстві фінансів України, Державній казначейській службі України, Державній митній службі України, Державній податковій службі України, державних позабюджетних фондах, державних закладах вищої освіти, органах місцевого самоврядування), корпоративних фінансів (підприємствах різних видів діяльності, банківських установах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, консалтингових компаніях, ломбардах, кредитних спілках) та особистих фінансів (здійснювати незалежну підприємницьку діяльність). Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» зорієнтована на студентів, які бажають навчатися, творити й застосовувати одержанні знання, окреслювати напрями майбутніх досліджень та бути справжніми фахівцями своєї справи.

Підготовка за напрямом «Облік і оподаткування»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (4 роки навчання) та «магістр» (1 рік та 4 місяці навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та з застосуванням новітніх педагогічних методик. Фахівець з обліку і оподаткування здатний виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі. Навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» - це не тільки уроки економічної грамотності, обліку, оподаткування, а ще й уроки ораторського мистецтва, педагогічної майстерності та постійний пошук наукового потенціалу у наших студентів.

Підготовка за напрямом «Економіка»

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (1 рік та 4 місяці навчання) за спеціальністю «Економіка» денної та заочної форми навчання. Під час навчання за спеціальністю «Економіка» у студентів формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, планування, консультування з економічних питань, викладання економіки в закладах освіти. Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання – тренінгів, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій за участю фахівців провідних підприємств та установ м. Вінниці. Випускники спеціальності «Економіка» можуть працювати на підприємствах і в установах усіх галузей народного господарства, всіх форм власності та господарювання на посадах: керівника підприємства, віце-президента з економіки, начальника планово-фінансового відділу, завідувача економічного відділу, начальника відділу управління виробництвом та маркетингом, головного, провідного спеціаліста з економіки, керівника відділу збуту та постачання, керівника аналітичного відділу, керівника відділу аналізу та моніторингу ринку, економіста з внутрішньогосподарських відносин, економіста з оплати праці.

Підготовка за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (1 рік та 4 місяці навчання) за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Закінчивши навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фахівці можуть заснувати власний бізнес і займати високооплачувані посади пов’язані з підприємництвом: директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо), керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного, керівник підприємства сфери послуг; пов’язані з торгівлею: директор малої торговельної фірми, керівник магазину, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, менеджер ресторану, кафе, бару, підприємства; пов’язані з біржовою діяльністю: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, фахівець із біржових операцій, аукціоніст (ліцитатор), торговельний брокер (маклер). Якщо ви талановита, активна, цілеспрямована людина і бажаєте досягти своєї мети то ми з радістю зустрінемо вас у якості студента спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»!

Підготовка за напрямом «Право»

Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) та магістрів (1 рік та 4 місяці навчання) за спеціальністю «Право» денної та заочної форми навчання. Випускники спеціальності 081 «Право» підготовлені до професійної діяльності у сфері юридичної практики з сформованим сприйняттям та розумінням права як основного регулятора суспільно-політичних та економічних відносин.

Підготовку фахівців здійснюють спеціалісти з високим рівнем загальної культури та правосвідомості, що мають необхідний рівень правових та економічних знань і спроможні працювати відповідно до викликів сучасності, здатних зробити свій внесок в розбудову правової держави та становлення громадянського суспільства. Ми забезпечуємо системність і цілісність правових знань наших студентів, відповідний рівень професійної культури, що в процесі діяльності спрямована на охорону і захист прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Наші випускники мають можливість працевлаштуватися в органах державної влади й місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форми власності, обіймати посади в органах: прокуратури; доходів і зборів; виконання покарань; Національної поліції; служби безпеки; Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; державного фінансового контролю; Національному антикорупційному бюро України; інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції; також мають можливість працевлаштуватися як державні інспектори; інспектори митної й податкової служби та соціальної допомоги; інспектори з ліцензій, кримінально-виконавчої служби та правоохоронних органів; приватні детективи та фахівці з дізнання; фахівці кримінально-виконавчої служби; соціальні працівники, державні виконавці, судові розпорядники, консультанти, помічники суддів, нотаріуси, адвокати, помічники адвокатів, секретарі суду, помічники нотаріуса тощо.

 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Співпраця зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Зустріч зі стейкхолдерами студентів Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>